top of page

epochwork is confirmed for growlight project

Updated: Dec 12, 2021

แสงเทียมที่ถูกค้นคว้าและวิจัยมาโดยเฉพาะสำหรับพืชในประเทศไทย


การพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของการเกษตรสมัยใหม่อย่างแท้จริง


“เอพพอคเวิร์ค สร้างสรรค์สิ่งที่ตอบโจทย์ได้มากกว่า เฉพาะเจาะจงกว่า”


ไม่ใช่แค่แสงเทียม


แสงเทียมสำหรับพืชมูลค่าสูงที่สามารถปรับค่าสเปกตรัมแสงได้ เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุด ทำให้ปริมาณผลผลิตสูงสุด


15 views0 comments

Comments


bottom of page